رستوران مرسانا

 • همه
 • چلو کباب
 • غذاهای دریایی
 • غذاهای محلی
 • خورشت
 • پیش غذا و دسر
 • مخلفات
 • سایر

چلو شیشلیگ

300 گرم برنج پخته محلی + 10گرم کره + 400 گرم گوشت گوسفند + مخلفات غذا

 • ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

چلو ساده

300 گرم برنج پخته محلی + 10 گرم کره

 • ۱۵۰,۰۰۰ ریال

جوجه ترش یا ساده هر سیخ اضافه

200 گرم

 • ۲۵۰,۰۰۰ ریال

چلو کباب گوسفندی

300 گرم برنج پخته محلی + 10گرم کره + 200 گرم گوشت گوسفند + مخلفات غذا

 • ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

چلو کباب چنجه با مخلفات

300 گرم برنج پخته محلی + 10گرم کره + 200 گرم گوشت گوساله + مخلفات غذا

 • ۸۵۰,۰۰۰ ریال

چلو کباب ترش

300 گرم برنج پخته محلی + 10گرم کره + 200 گرم گوشت گوساله + مخلفات غذا

 • ۹۰۰,۰۰۰ ریال

چلو کباب کوبیده

300 گرم برنج پخته محلی + 10گرم کره + 150 گرم گوشت کوبیده در یک سیخ + مخلفات غذا

 • ۷۵۰,۰۰۰ ریال

چلو جوجه کباب

300 گرم برنج پخته محلی + 10گرم کره + 200 گرم جوجه کباب سینه مرغ + مخلفات غذا

 • ۷۰۰,۰۰۰ ریال

چلو جوجه ترش

300 گرم برنج پخته محلی + 10گرم کره + 200 گرم کباب سینه مرغ + مخلفات غذا

 • ۷۵۰,۰۰۰ ریال

چلو کباب بدون مخلفات

300 گرم برنج پخته محلی + 10گرم کره + 200 گرم گوشت گوساله

 • ۶۰۰,۰۰۰ ریال

شیشلیگ هر سیخ

400 گرم

 • ۶۰۰,۰۰۰ ریال

کباب گوسفندی هر سیخ

200 گرم

 • ۵۰۰,۰۰۰ ریال

کباب ترش

200 گرم

 • ۴۰۰,۰۰۰ ریال

کباب ساده

200 گرم

 • ۳۵۰,۰۰۰ ریال

کوبیده هر سیخ اضافه

150 گرم

 • ۲۵۰,۰۰۰ ریال

چلو ماهی سفید سرخ شده

300 گرم برنج پخته محلی + 10 گرم کره + 600 گرم ماهی سفید سرخ شده با تمام مخلفات غذا

 • ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

چلو ماهی سفید کبابی

300 گرم برنج پخته محلی + 10 گرم کره + 600 گرم ماهی سفید کبابی با تمام مخلفات غذا

 • ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

چلو ماهی اوزون برون

300 گرم برنج پخته محلی + 10 گرم کره + 200 گرم ماهی اوزون برون کبابی با تمام مخلفات غذا

 • ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

چلو ماهی کولی سرخ شده

300 گرم برنج پخته محلی + 10 گرم کره + 2 عدد ماهی کولی سرخ شده با تمام مخلفات غذا

 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

چلو ماهی صوف

300 گرم برنج پخته محلی + 10 گرم کره + 400 گرم ماهی صوف با تمام مخلفات غذا

 • ۹۰۰,۰۰۰ ریال

چلو ماهی کفال سرخ شده

300 گرم برنج پخته محلی + 10 گرم کره + 500 گرم ماهی کفال سرخ شده با تمام مخلفات غذا

 • ۹۰۰,۰۰۰ ریال

چلو قزل سرخ شده یا کبابی

300 گرم برنج پخته محلی + 10 گرم کره + 500 گرم ماهی کفال سرخ شده با تمام مخلفات غذا

 • ۹۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی سفید اضافه کبابی

600 گرم

 • ۷۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی سفید اضافه سرخ شده

600 گرم

 • ۷۰۰,۰۰۰ ریال

اوزون برون اضافه هر سیخ

200 گرم

 • ۷۵۰,۰۰۰ ریال

کفال سرخ شده اضافه

500 گرم

 • ۵۰۰,۰۰۰ ریال

صوف سرخ شده اضافه

400 گرم

 • ۵۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی قزل سرخ شده اضافی

400 گرم

 • ۵۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی قزل کبابی اضافی

400 گرم

 • ۵۰۰,۰۰۰ ریال

ماست محلی

120 گرم

 • ۵۰,۰۰۰ ریال

ماست موسیر

120 گرم

 • ۶۰,۰۰۰ ریال

مغز گردو

50 گرم

 • ۲۰۰,۰۰۰ ریال

زیتون پرورده

100 گرم زیتون پرورده بدون هسته

 • ۱۵۰,۰۰۰ ریال

زیتون رب زده

100 گرم زیتون رب زده بدون هسته

 • ۱۵۰,۰۰۰ ریال

سیر ترشی

یک بوته سیر ترشی

 • ۵۰,۰۰۰ ریال

مخلفات کامل محلی

اشپل (20 گرم)، مغز گردو (40 گرم)، باقلا (60 گرم)، زیتون رب زده (80 گرم)، زیتون پرورده (80 گرم)، ماست محلی (100 گرم)

 • ۵۰۰,۰۰۰ ریال
منوی نوشیدنی

قوطی

۵۵,۰۰۰ ریال

قوطی کوکاکولا

۵۵,۰۰۰ ریال

قوطی فانتا

۵۵,۰۰۰ ریال

قوطی اسپرایت

۹۱,۰۰۰ ریال

قوطی زیرو

۵۵,۰۰۰ ریال

دوغ قوطی خوشگوار

۶۵,۰۰۰ ریال

قوطی پپسی

۶۵,۰۰۰ ریال

قوطی سون آپ

۶۵,۰۰۰ ریال

قوطی میرندا

۵۰,۰۰۰ ریال

ماءالشعیر قوطی باربیکن لیمو

۵۰,۰۰۰ ریال

ماءالشعیر قوطی باربیکن هلو

۵۰,۰۰۰ ریال

ماءالشعیر قوطی باربیکن کلاسیک

۸۰,۰۰۰ ریال

ماءالشعیر قوطی ایستک لیمو

۸۰,۰۰۰ ریال

ماءالشعیر قوطی ایستک استوایی
منوی نوشیدنی

شیشه ای

۵۰,۰۰۰ ریال

لیموناد شیشه ای

۵۰,۰۰۰ ریال

دوغ آبعلی شیشه ای

۴۵,۰۰۰ ریال

دوغ بطری عالیس

۱۸,۳۵۰ ریال

آب معدنی کوچک
منوی نوشیدنی

خانواده

۹۱,۰۰۰ ریال

خانواده فانتا پرتغالی

۹۱,۰۰۰ ریال

خانواده اسپرایت

۹۱,۰۰۰ ریال

خانواده زیرو

۱۰۵,۰۰۰ ریال

ماءالشعیر خانواده لیمو

۱۰۵,۰۰۰ ریال

ماءالشعیر خانواده هلو

۱۰۵,۰۰۰ ریال

ماءالشعیر خانواده استوایی

۷۵,۰۰۰ ریال

دوغ خانواده آبعلی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

دوغ خانواده هراز

۷۰,۰۰۰ ریال

لیموناد خانواده
منوی نوشیدنی

طبیعی (500 ml)

۱۸۰,۰۰۰ ریال

دوغ محلی - پارچ